Projekt ArtPozytywnych złożony w konkursie na grant Women Photograph

W dniu dzisiejszym złożyłam projekt ArtPozytywnych w konkursie na granty przyznawane przez Women Photograph, w ramach którego mają zostać zorganizowane ArtPozytywne warsztaty fotograficzne dla seniorów.

Szczegóły konkursu znajdziecie tutaj

Tematem ArtPozytywnego projektu konkursowego jest budowa więzi pomiędzy pokoleniami i wspieranie ludzi starszych w społeczeństwie za pomocą wspólnej nauki fotografii dzieci i seniorów.
Projekt poza płaszczyzną reporterską ma też za zadanie pomagać ludziom starszym w pozostaniu aktywnymi.
W ramach projektu wykonam zdjęcia reportażowe podczas warsztatów fotograficznych dla seniorów i dzieci z ich rodzin.
Wierzę, że nie tylko uwiecznię na fotografiach emocje takie jak: miłość, wsparcie, zaufanie, radość, ale również dzięki mojej pracy, doświadczeniu w nauczaniu i fotografii, pomogę ludziom starszym pozostać aktywnymi w naszym społeczeństwie.
Polska jest krajem, w którym nadal obserwujemy większy odsetek seniorów zepchniętych na margines społeczny poprzez niskie emerytury oraz trudności z dotrzymaniem kroku technologii współczesnego świata. Dzieci, przez swoją otwartość, cierpliwość, radość i nieposkromioną ciekawość, potrafią pomóc starszym osobom w zdobywaniu nowej wiedzy.
Wierzę, że dzięki uwiecznieniu tych pięknych chwil na fotografiach, będę w stanie pomóc jeszcze większej ilości ludzi, dać im wiarę w to, że nadal mogą być aktywni, twórczy, ważni dla innych.

fotografia grafikaKatarzyna Maczyszyn KMBranding

  Imię i nazwisko (wymagane)


  Adres email (wymagane)  Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail


  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz