Regulamin

Regulamin ArtPozytywni Warsztaty z dnia 1 września 2020

 • Informacje zawarte na niniejszej stronie www nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 • „ArtPozytywni warsztaty fotograficzne” organizują warsztaty i plenery fotograficzne dla ludzi ArtPozytywnych
 • O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona do 12 osób (lub innej, mniejszej ilości oznaczonej w treści programu poszczególnych warsztatów).

1. Organizator

 • Organizatorem warsztatów jest firma KMBranding Katarzyna Maczyszyn z siedzibą w Gdańsku, ul. Mazowiecka 7D/2, 80-292, NIP 5841925354.
 • Organizator zapewnia odpowiednie warunki podczas trwania warsztatów zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia osób uczestniczących w warsztatach. Należy ubezpieczyć się samodzielnie.
 • Dojazd Uczestnika na warsztaty odbywa się we własnym zakresie
 • Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas warsztatów (wyjątek: gdy powstały one na skutek zaniedbania lub winy umyślnej Organizatora)
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów, spotkań lub plenerów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. O wszelkich zmianach Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników.
 • Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich kursantów w danej grupie lub z powodu wypadków losowych.
 • Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej/filmowej w trakcie trwania zajęć, spotkań i plenerów oraz publikacji wykonanych materiałów w galerii strony artpozytywni.pl oraz na Facebooku ArtPozytywni i na Instagramie oraz w innych materiałach reklamowych warsztatów.

2. Uczestnik

 • Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć
 • Do zakończenia pandemii (COVID) na zajęciach stacjonarnych wszystkich uczestników obowiązuje zasłanie ust i nosa maseczką (również ozdrowieńcy).
 • Uczestnik musi szanować spokój innych uczestników warsztatów, spotkań i plenerów oraz dobra materialne innych uczestników i organizatorów
 • Uczestnik zachowujący się niekulturalnie podczas warsztatów, spotkań i plenerów lub przeszkadzający innym uczestnikom lub prowadzącemu, może zostać usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie straty materiale spowodowane względem Organizatora lub innych uczestników.
 • Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, wykonanych podczas zajęć, w galerii na stronie artpozytywni.pl oraz na stronach promujących ArtPozytywnych z zachowaniem podpisu o autorstwie.
 • Uczestnik zajęć publikując zdjęcia z warsztatów zobowiązany jest do każdorazowego oznaczenia osoby prowadzącej z Imienia i Nazwiska oraz nazwy Organizatora w opisach zdjęcia
 • Uczestnik powinien mieć z sobą na warsztatach i plenerach własny aparat fotograficzny umożliwiający manualne ustawianie aparatu , ze wskazaniem na lustrzankę. Zalecane jest również posiadanie statywu, wężyka spustowego oraz latarki (w przypadku udziału w warsztatach fotografii nocnej). Dla osób zainteresowanych cyfrowa obróbka fotografii zalecane jest zabranie ze sobą komputerów z zainstalowanym programem Adobe Photoshop (wersja próbna do pobrania na stronie producenta).
 • Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek na planie sesji oraz w wykorzystywanych pomieszczeniach.

3. Opłaty

 • Rezerwacja miejsca na Warsztatach następuje poprzez dokonanie opłaty bezpośrednio na konto bankowe organizatora (Nr konta podajemy zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę). W tytule przelewu należy umieścić: termin warsztatów, imię, nazwisko, telefon, a potwierdzenie wysłać na adres email: katarzyna.maczyszyn@artpozytywni.pl
 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów lub umówionych Zajęć indywidualnych w okresie krótszym niż 2 tygodnie od wybranego terminu, Organizator zachowuje pełną kwotę opłaty za Warsztaty/Zajęcia – dotyczy również realizacji voucherów prezentowych.
 • Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi Uczestnikowi rachunek (zwolnienie z VAT)

4. Akceptacja regulaminu

 • Przesłanie zgłoszenia i dokonanie opłaty za Warsztaty lub umówienie terminu i formy realizacji vouchera prezentowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.