Ewa Pollo Sycylia

Ewa Pollo Sycylia ArtPozytywni
Aperture: 5.3
Camera: X-T1
Iso: 200
Orientation: 1
Ewa Pollo Sycylia ArtPozytywni
Aperture: 5.6
Camera: X-T1
Iso: 320
Orientation: 1
Ewa Pollo Sycylia ArtPozytywni
Aperture: 5.6
Camera: X-T1
Iso: 250
Orientation: 1
Ewa Pollo Sycylia ArtPozytywni
Aperture: 11
Camera: X-T1
Iso: 200
Orientation: 1